Over

Het platform grotemarkt.gr is een markt-, vind- en community plaats voor en door lokale ondernemers, buurt- en wijkinitiatieven. Via kruisbestuiving tussen lokale ondernemers, wijk- en buurt initiatiefnemers komen we tot nieuwe interessante lokale producten, diensten en een sterke binding met de buurt. Bovendien weten ondernemers en initiatiefnemers elkaar lokaal beter te vinden via het platform. Een evenementen of festival organisatie die bijvoorbeeld op zoek is naar lokale producten uit de buurt of wijk. Of een moestuinier die tomatenplanten in de aanbieding heeft en op zoek is naar transport en een afnemer. Op het Grotemarkt Platform brengen wij deze partijen bij elkaar.

Na de registratie en het voor de eerste keer inloggen bent u lid.  Krijgt u een oproep om een activatiesleutel in te vullen in uw email/spam, dan kunt u dat negeren. Wel moet u op de bevestigingslink klikken. Het is wel belangrijk dat u zich voor de eerste keer inlogt.

Na het inloggen kunnen ondernemers en initiatiefnemers hun eigen shop of evenement inrichten en beheren. Dat kan gaan om individuele ondernemers, initiatiefnemers maar ook om groepen ondernemers. Op het grotemarkt.gr platform kunnen leden nieuws plaatsen, fora starten en onderling vriendschapsverzoeken versturen. Op de marktplaats kunnen lokale producten en diensten online afgerekend worden.

Het grotemarkt.gr platform is een onderdeel van de Stichting de Munterij. Met het platform creëren we een ander soort economie die meer innovatief, circulair en inclusief is en de zelfredzaamheid van ondernemers, initiatiefnemers en de regio in zijn geheel versterkt.

Stichting de Munterij.gr en grotemarkt.gr zijn ontwikkeld door Niels Bosman, Harry Hummel en Casper Honijk.