Grote Markt Platform

Het Grote Markt Platform is een vind-, markt- en community plaats voor lokale ondernemers en lokale initiatieven die werken aan een meer sociale, innovatieve en duurzame economie in de regio.

Wij brengen lokale ondernemers, wijk- en buurtinitiatieven bij elkaar. Aan de ene kant willen wij lokale initiatieven en ondernemers meer vindbaar maken. Aan de andere kant willen wij via samenwerking en kruisbestuiving nieuwe lokale concepten, producten en initiatieven creëren. Zo zouden wij het heel interessant vinden als er op een cultureel evenement meer lokale producten en diensten aanwezig zijn. Of dat er in de zorgcentra meer ruimte komt voor voedsel van eigen bodem.

Dit doen wij onder meer door het verkorten van de ketens en het verbinden van ondernemers. Op dit platform kunnen lokale ondernemers en initiatiefnemers rechtstreeks met elkaar in contact komen. Dat kan als lid, ondernemer of als groep. Ondernemers kunnen op dit platform hun producten en diensten aanbieden via een eigen shop. Wijkinitiatieven, (energie) coöperaties, broedplaatsen kunnen zich als groep inschrijven. Op dit platform geven wij iedereen de mogelijkheid om zijn of haar verhaal te vertellen of meer te weten te komen over een onderwerp, product of initiatief. Dat kan via nieuwsberichten, fora of onderling aan elkaar. Op een informele en toegankelijke manier kunt u ook vriendschapsverzoeken versturen en elkaar beter leren kennen.

Iedereen die onze 4 kernwaarden deelt kan lid worden. Dat betekent dat wij veel waarde hechten aan: lokaal, duurzaam/circulaire, innovatief en sociaal. Maar allereerst zijn we heel nieuwsgierig naar uw verhaal als ondernemer, initiatiefnemer of geïnteresseerde.

Wilt u ook lid worden dan kan u zich hier: https://grotemarkt.gr/registreren aanmelden.